zaterdag 2 mei 2009

Ontwikkeling vraag naar geld

Het algemene evenwichtsmodel gaat ervanuit dat ieder aanbod zijn eigen vraag creëert. In de huidige economie is aandacht voor de vraagzijde van de economie echter zeer belangrijk. Immers je kan wel aanbod hebben, maar als niemand gebruik maakt van het aanbod schiet de economie er niet echt iets mee op.

In dit licht een plaatje over wat de banken over de vraag naar geld rapporteren. The European Lending Survey (zie http://www.ecb.int/stats/pdf/blssurvey_200902.pdf?f43faad3ec4aa6a7f833677bb7aaa348) is een enquete van de Europese Centrale Bank onder Europese banken. Uit de enquete komt een somber beeld naar voren. Het survey maakt melding van de verschillende soorten vraag naar financiering: totale vraag naar leningen stond op bij 33% van de banken op negatief. Dit komt vooral door minder vraag naar financiering voor investeringen in vaste activa, deze stond op -62%. Van de geïnterviewde banken waren er maar 2 banken die een toename van de vraag naar dit type financiering in het 1ste kwartaal signaleerde. 25 banken waren neutraal, 51 waren negatief en 13 zwaar negatief over de ontwikkeling van de vraag naar financiering.

Gegeven het feit dat de investeringen in vaste activa de belangrijkste investeringspost zijn geeft het te denken voor wat ons in economische termen nog te wachten staat. Over mogelijke oorzaken en effecten van de dalende vraag binnenkort meer.

Voor meer compleet plaatje klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten